Fler i Arbete

  • -

Fler i Arbete

Tags : 

bild4

FIA – Fler i arbete, ett EU-projekt i Skåne Nordost där man jobbar inom kommunerna för att skapa mer tillväxt. Hur kan människor som står utanför arbetsmarknaden hitta en väg tillbaka.

Presentationen visar att en kommun kan och ska göra en stor skillnad.


Gilla oss på Google+

Tidigare nyheter