Mötesplats Skåne

  • -

Mötesplats Skåne

Tags : 

För andra året i rad håller Region Skåne ett event nere hos oss på Dockan.
Imorgon är det dags för Mötesplats Skåne.
Flera olika seminarium på olika platser i Dockan.
Givetvis kommer det att hända intressanta saker på Akvariet.
Här är vad som händer hos oss.

10.00 Framtidens medie-branscher

Arrangör: Media Evolution

Utveckling av området digitala media som motor för jämställdhet och jämlikhet. Media Evolution är ett mediekluster och en medlemsorganisation som jobbar för att stärka innovation och tillväxt i södra Sveriges mediebranscher. Utgångspunkten för seminariet handlar om att lyfta hur man arbetar med jämställdhets- och mångfaldsfrågor för att öka tillväxten i branscherna. Bl a lyfts erfarenheter från The Conference och Arabic Game Jam som båda är exempel på hur ett aktivt mångfalds- och jämställdhetsarbete skapar affärsnytta, utvecklingsmöjligheter och ökad delaktighet.

Deltagare:
Anna Lindén, Medlemsansvarig Media Evolution
Martin Thörnkvist, Program Director, The Conference
Jenny Berg Nilson, Senior Vibe Manager, Massive Entertainment
Anna Werntoft, VD, Stratiteq
Carin Daal, Region Skåne. Moderator

11.00 Gränslös business i Öresund

Arrangör: Region Skåne

På Folkemödet på Bornholm diskuterade näringslivet hur den gränsregionala potentialen kan utnyttjas bättre i Öresundsregionen. Nu är det politikernas tur! Vilka åtgärder behövs för att främja en gränsregional tillväxt och ett näringsliv som använder båda sidorna av Öresundsregionen?

Deltagare:
Pia Kinhult (M), Regionstyrelsens ordförande, Region Skåne
Jens Stenbæk (Venstre), Formand Region Själland
Amela Hodzic (S), Kanslichef Malmö Stad – kandiderar till Regionfullmäktige
Per Tryding, Vice VD Sydsvenska Handelskammaren
Jens Alsbirk, Underdirektør Dansk Erhverv
Susan Wahlgren, Regionchef Ung Företagsamhet
Anne Abraham Marbrandt, VD Nyföretagarcentrum Öresund
MaxJenny Forslund, Köpenhamnsbaserad designer inom hållbart mode
Inga-Lill Lellky, Öresundsrådgivare, egenföretagare och grundare av Cancerkompisar
Björn Hasselgren, Doktor och forskare på Kungliga Tekniska Högskolan
Sandra Forsén, Platsansvarig Öresunddirekt

12.00 Klimatsäkrat Skåne

Arrangör: Klimatsamverkan Skåne

Utsläppen behöver minskas och Skåne anpassas till ett förändrat klimat. Region Skåne och Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC), samt Lunds universitet diskuterar den kommande rapporten för ett klimatsäkrat Skåne. Vad krävs för att möta klimatutmaningen? Hur kan och behöver samhället ställas om?

Deltagare:
Anders Åkesson (MP), Regionråd och ordförande i Klimatsamverkan Skåne
Stefan Malmberg (S), Ledamot i Regionfullmäktige
Ulf Molin (C), Kommunalråd
Carl Älfvåg, Länsöverdirektör
Markku Rummukainen, Professor i klimatologi Lunds universitet
Annelie Johansson, Miljödirektör Länsstyrelsen Skåne
Catarina Rolfsdotter-Jansson, Talesperson Föräldravrålet

14.00 Fler i Arbete

Arrangör: Osby kommun i Skåne Nordost

FIA, Fler i Arbete, är ett EU-projekt som bedrivs i Skåne Nordost. Genom att satsa på individen och samtidigt bearbeta arbetsmarknaden har Osby kommun lyckats få fler människor i arbete. Fler invånare som känner framtidstro och livskvalitet leder till ett minskat försörjningsstöd i kommunen och ökade skatteintäkter. Vi berättar om framgångsfaktorerna.

15.00 Hälsostaden Ängelholm

Arrangör: Region Skåne och Ängelholms kommun

I den nya Hälsostaden Ängelholm ansvarar en chef för all vård – både regionens och kommunens. Det ger unika möjligheter att forma och leverera vård på nya sätt, vilket gör stor skillnad för seniorer. Lär mer om konceptet, resultaten och om hur modellen kan utvecklas och utmana traditionell samverkan.

Deltagare:
Pia Kinhult (M), Regionstyrelsens ordförande
Anna-Lena Hogerud (S), Ledamot i Regionfullmäktige
Sergio Garay, Projektledare och förvaltningschef
Carina Nordqvist Falk, Moderator. Hälso- och sjukvårdsstrateg; Avd. för Hälso- och Sjukvårdsstyrning och ordförande i Koncernråd; Framtidens Hälso- och Sjukvård år 2030

Varmt välkomna önskar vi på Akvariet


Gilla oss på Google+

Tidigare nyheter