Mötesplats Skåne 2015

  • -

Mötesplats Skåne 2015

Den 14 Aug hade Region Skåne lagt beslag på hela Dockan.
Tält på hela parkeringen utanför Stereo.
IMG_6777

Med seminarie hela dagen i flera olika lokaler runt om Dockan.

På Akvariet hände följande:
09:00 – 09:45
Vad händer i Skånes kommuner?

Innehåll: Sedan början av 2000-talet har det skett radikala förändringar av Skånes arbetsmarknad och ekonomi. Färre personer arbetar inom tillverkningsindustrin, medan tjänstesektorn växer. De nya jobben skapas dock inte i samma kommuner som förlorar industriarbeten. Vi visar utvecklingen och släpper rapporter som beskriver utvecklingen i varje kommun.

Deltagare: Christian Lindell, analytiker näringslivsutveckling Region Skåne

Värd för seminariet: Region Skåne

10.00-10.45
Linjen – en gemensam innovationsmiljö i Malmö

Innehåll: Linjen är dragen. Tvärs genom kunskap och innovation, från himmel till hav. Den överraskar och inspirerar till möten och nya samarbeten mellan människor och verksamheter. Bli inspirerad av hur aktörer i Västra Hamnen tillsammans skapar ett stråk som öppnar upp det fjärde stadsrummet, en frizon och företagsmiljö som bjuder in till engagemang och gemenskap.

Visionen är att skapa världens mest innovativaföretagsmiljö!

Deltagare:

– Helena Paulsson, ordförande Linjen, sektionschef Samhällsutveckling ÅF

– Andreas Lundberg, konceptägare Studio, Skanska Öresund, styrelseledamot Linjen.

– Helena Magnusson, VD Globalworks

11.00-11.45
Hur vi bygger regionen och staden påverkar invånarnas hälsa!

Innehåll: Skånes struktur och stadsbyggande påverkar människors hälsa. Rätt slags infrastruktur, transportutbud och innehåll i staden stimulerar till en aktiv mobilitet och bidrar till ökad folkhälsa. Här utvecklas tankar om hur stadsbyggande och transporter i Skåne kan skapa livskvalitet och ökad attraktivitet för invånare, besökare och näringsliv.

Deltagare:

– Håkan Lockby, teknisk direktör Lunds kommun

– Lena Smidfelt Rosqvist, forskningschef Trivector

– Lycke von Schantz, entreprenör PåHoj AB

– Ida Nilsson (MP), ordförande folkhälsoberedningen Region Skåne

– Ulf Eriksson, doktor hälsa och stadsbyggnad Trivector

– Christer Ljungberg, VD Trivector (moderator)

Värd för seminariet: Trivector

13.00-13.45
New deal ger nya förutsättningar i miljonprogrammet

Innehåll: I samband med att miljonprogrammet renoveras och energieffektiviseras uppstår möjligheter att samtidigt göra insatser för att motverka arbetslöshet, utanförskap, förstörelse och otrygghet. Dessutom är byggnaderna inte särskilt energieffektiva.

Samtidigt uppstår nya utmaningar som att de boende ska ha råd att bo kvar även efter genomförda investeringar, som riskerar att leda till höjda hyror.

Seminariet syftar till att på bredd diskutera hur man konkret kan gå till väga för att skapa ökad trygghet och livskvalitet i samband med att standarden för de boende höjs. Det handlar om att skapa konkret förändring i det lilla för att bland annat stärka engagemanget och de sociala banden i det egna området.

Vilken roll spelar det offentliga, och vilken roll spelar fastighetsägare, byggherrar och energibolag? Vilka konkreta åtgärder kan leda till lägre arbetslöshet och en starkare samhörighet bland de boende? Kan energieffektivisering bidra till innovativa finansieringsmodeller för ombyggnation?

Deltagare:

– Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), ordförande kommunstyrelsen Malmö Stad

– Stefan Håkansson, VD E.ON Värme

– Anna Heide, CSR-chef MKB

– Magnus Persson, Skanska

– Olof Andersson, VD Trianon

– Per Tryding, vice VD Sydsvenska Handelskammaren (moderator)

Värd för seminariet: E.ON

14.00-14.45
Skånes framtid i ett historiskt perspektiv

Innehåll: 15 år efter Öresundsbrons invigning så får Öresundssamarbetet ny riktning, med Greater Copenhagen som gemensamt marknadsföringskoncept. Kommer det att innebära ett reellt närmande mellan Skåne och Danmark efter 350 år? Och kan Skånes framtid förstås bättre i ett historiskt perspektiv? Hur har nationalstaten Sverige och makthavare i Stockholm sett på Skåne genom århundradena? Och vad betyder Skåne för Sverige i dag. Vilken roll spelar vi?

Dick Harrison inleder samtalet om Skånes framtid med en historisk utblick. Därefter resonerar Märta Stenevi och Carl Johan Sonesson om Skånes långsiktiga framtid under ledning av Thomas Pålsson.

Deltagare:

– Dick Harrison, professor historia Lunds universitet

– Märta Stenevi (MP), ordförande personalnämnden Region Skåne

– Carl Johan Sonesson (M), 2:e vice ordförande regionstyrelsen Region Skåne

– Thomas Pålsson, ordförande SNS Skånes lokalstyrelse (moderator)

Värd för seminariet: Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS)


Gilla oss på Google+

Tidigare nyheter