Monthly Archives: augusti 2016

  • -
Frukostmöte Malmö

Frukostmöte med Employer Branding

Tags : 

Hur kommunicera vi för att attrahera den nya generationens talanger?

Idag var drygt 40 kommunikatörer och HR specialister på plats för att lyssna på Sighsten Dahl, Employer Branding Specialist på Universum och inbjuden av Sveriges Kommunikatörer, Södra.

Sveriges Kommunikatörer

Med en allt hårdnande konkurrensen om talangerna, krävs det att företag och organisationer är attraktiva arbetsgivare. Yngre generationer ställer nya krav som pressar arbetsgivare att erbjuda någonting unikt. Något som motiverar till att börja arbeta just där och ingen annanstans. För att locka till sig de bästa talangerna behöver organisationer utveckla en EVP, ”employee value proposition”, som tydliggör vad medarbetarna erbjuds i utbyte mot sina tjänster. Sighsten gav deltagare tips om hur man utvecklar en EVP och vad man ska tänka på när det är dags att kommunicera ut sitt budskap. Dagens unga når du bäst med sociala medier……. men det gäller att hålla sig ajour med vilka – det som gäller idag, gäller med all säkerhet inte om ett år…. eller kanske rent av inte ens om några månader!


  • -
Föredrag

Inkubation och innovation

Tags : 

Och sista föredraget för dagen på Akvariet

Inkubation och innovation.
Ett interaktivt samtal med fokus på möjligheter i Skåne

Skånes mångfald är lösningen för tillväxt och utveckling. För att Skåne ska nå målet att bli Europas mest innovativa region måste alla grupper i samhället inkluderas och blir en resurs i arbetet med att stärka den skånska tillväxten. Under seminariet diskuterar vi hur inkubationsmiljön kan vara ett medel för att skapa integration och tillväxt i Skåne.

Ideon Innovation

Arrangör
Region Skåne och Escalate

Medverkande
Kajsa Holst, Escalate
Matilda Andersson, Winnet Skåne
Richard Mosell, Ideon Innovation
Per Tryding, Sydsvenska Handelskammaren
Thomas Hansson, Ordförande regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne (MP)
Moderator: Karl-Philip Barakate, Region Skåne


  • -
Mötesplats Skåne

Om att bo, leva och verka i Skåne

Tags : 

Alla som vill få bättre kläm på hur Skåningarna ser på hur det är att leva, bo och verka i Skåne är välkomna att delta i detta seminarium. Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap och föreståndare för SOM-institutet och hans kollega Daniel Jansson presenterar den senaste regionala SOM-undersökningen gjord i Skåne. Fokus för seminariet är Skåningarnas upplevelser av Skåne som boplats, attityder till Öresundsregionen och förtroendet för myndigheter, institutioner, organisationer och branscher och hur utvecklingen ser ut över tid.

Arrangör
Region Skåne

Medverkande
Henrik Ekengren Oscarsson, Professor vid Göteborgs universitet/föreståndare, SOM-institutet
Daniel Alexander Jansson, Undersökningsledare, SOM-institutet


  • -
Mötesplats Skåne

Detta är det nya normala

Tags : 

Eftermiddagen på Akvariet börjar med…..

Det nya normala är fossilfria fordon.

Kom och lyssna till kunskapsdelning om framtidens drivmedel och fordon för att veta hur du ska agera nästa gång det är dags att välja fordon till verksamheten/organisationen. Hållbara val som skapar möjligheter att nå målet om 100% fossilbränslefritt.

Provkör framtidens fordon
Vi kombinerar provkörning med utställning av miljöfordon, elbilar, gasbilar – även elcyklar och lådelcyklar.

Arrangör
Region Skåne

Medverkande
Nu laddar vi Skåne med ny energi.
Owe Jönsson, Laddinfrastruktur inom Klimatklivet, E.ON Sverige AB
Elbilen – en fossilfri väg för kommunal verksamhet.
Louise Grimsgård EV Fleet Manager, Nissan Nordic Europe Oy – Sweden
På vad rullar de skånska kommunerna idag och i framtiden.
Britt Carlsson Green, Strateg Hållbara Transporter, Region Skåne

Plats
Akvariet


  • -

Kreativa näringars betydelse för tillväxt och utveckling

Förmiddagens sista föredrag.

Akvariet

Region Skåne och Helsingborgs stad samtalar om kulturdrivna näringars betydelse för lokal och regional utveckling. Per-Arne Håkansson från riksdagens näringsutskott är inbjuden.

Arrangör
Kultur i Skåne

Medverkande
Maria Ward, Ordförande kulturnämnden, Region Skåne (S)
Kristian Andersson, Ordförande kulturnämnden, Helsingborg stad (M)
Per-Arne Håkansson, Ledamot näringsutskottet, Sveriges riksdag (S)
Moderator: Carin Daal, Enhetschef för innovation och entreprenörskap, Region Skåne
Plats
Akvariet


  • -
Mötesplats Skåne

Biogas 2030 – Lösningen?

Tags : 

Föredrag nr. 3 på Akvariet under Mötesplats Skåne.

Biogas 2030 – En del av lösningen på samhällets klimatutmaningar.

Visste du att bioplaster kan göras av biogas? Att biogas kan vara en del i en hållbar energilösning? Att biogas kan bidra till att binda ihop kretsloppet för en hållbar livsmedelsproduktion? Att det pågår nya förprojekteringar för rörinfrastruktur i Skåne? Kan vara en del i hållbara industriprocesser? Seminariet trendspanar mot 2030 för att Skåne ska bli Europas ledande biogasregion.

Arrangör
Region Skåne

Medverkande
Föreläsare: Catarina Rolfsdotter-Jansson, journalist, författare, föreläsare och moderator med hållbar utveckling som specialområde

Plats
Akvariet


  • -
Mötesplats Malmö

FC Rosengård, globalisering och migration

Dagens andra föredrag på Akvariet:

Globalisering, migration och fotboll – Hur elitfotbollen, gräsrotsfotboll och lokal
arbetsmarknad hänger ihop.

FC Rosengård har ett av världens bästa fotbollslag med världsstjärnor som Marta Vieira da Silva i laget. Just nu påverkas Malmöklubben av helt nya rörelser och pengaflöden i den internationella damfotbollen. Ska man kunna fortsätta vara en världsklubb i ljuset av detta? Parallellt med detta driver klubben två stora arbetsmarknadsprojekt i Malmö, Start by FC Rosengård vänder sig specifikt mot nyanlända flyktingar. För klubben samverkar dessa två aspekter. Samhällsengagemanget gör nytta för elitfotbollen och vice versa. I en intressant diskussion om fotboll och sociala projekt diskuteras hur detta fungerar på ett praktiskt och mycket lokalt sätt. Hur kan fler företag, ideella organisationer och politiken inspireras att arbeta på ett liknande sätt.

Mötesplats Skåne

Arrangör
FC Rosengård

Medverkande
Klas Tjebbes, Klubbdirektör, FC Rosengård
Filippa Engstrand, Boost by FC Rosengård
Moderator: Per Tryding, Sydsvenska Handelskammaren

Plats
Akvariet

Deltagare


  • -
Mötesplats Skåne

Nyanlända akademikers kompetens på arbetsmarknaden

Tags : 

Idag händer det mycket på Akvariet.
Hela Dockan har ställts i ordning för Mötesplats Skåne.

Akvariet 19 Aug

Dagens första föredrag på Akvariet är…….

Nyanlända akademikers kompetens på arbetsmarknaden.

Sverige har på kort tid tagit emot ett stort antal människor med olika kompetenser, men har haft svårt att nyttja dessa på kort sikt. Vid seminariet diskuteras hur vi kan länka arbetsmarknad och utbildningsvägar på ett bättre sätt. Hur ser en effektiv samverkan för etablering ut? Kompetenssamverkan Skåne presenterar olika metoder och projekt som förkortar vägen för nyanlända akademiker till arbetsmarknaden.

Mötesplats Skåne

Arrangör
Kompetenssamverkan Skåne (samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Lärosäten Syd, Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne och Region Skåne

Medverkande
Bo-Anders Jönsson, Prodekan, Lunds universitet
Helena Hölerman, Integrationsutvecklare, Länsstyrelsen Skåne
Anders Axelsson, Analytiker, Region Skåne
Patric Åberg, Kommunstyrelseordförande, Östra Göinge (M)
Moderator: Maja Mutsson

Varmt välkomna


Gilla oss på Google+

Tidigare nyheter