Inkubation och innovation

  • -
Föredrag

Inkubation och innovation

Tags : 

Och sista föredraget för dagen på Akvariet

Inkubation och innovation.
Ett interaktivt samtal med fokus på möjligheter i Skåne

Skånes mångfald är lösningen för tillväxt och utveckling. För att Skåne ska nå målet att bli Europas mest innovativa region måste alla grupper i samhället inkluderas och blir en resurs i arbetet med att stärka den skånska tillväxten. Under seminariet diskuterar vi hur inkubationsmiljön kan vara ett medel för att skapa integration och tillväxt i Skåne.

Ideon Innovation

Arrangör
Region Skåne och Escalate

Medverkande
Kajsa Holst, Escalate
Matilda Andersson, Winnet Skåne
Richard Mosell, Ideon Innovation
Per Tryding, Sydsvenska Handelskammaren
Thomas Hansson, Ordförande regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne (MP)
Moderator: Karl-Philip Barakate, Region Skåne


Gilla oss på Google+

Tidigare nyheter