Om att bo, leva och verka i Skåne

  • -
Mötesplats Skåne

Om att bo, leva och verka i Skåne

Tags : 

Alla som vill få bättre kläm på hur Skåningarna ser på hur det är att leva, bo och verka i Skåne är välkomna att delta i detta seminarium. Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap och föreståndare för SOM-institutet och hans kollega Daniel Jansson presenterar den senaste regionala SOM-undersökningen gjord i Skåne. Fokus för seminariet är Skåningarnas upplevelser av Skåne som boplats, attityder till Öresundsregionen och förtroendet för myndigheter, institutioner, organisationer och branscher och hur utvecklingen ser ut över tid.

Arrangör
Region Skåne

Medverkande
Henrik Ekengren Oscarsson, Professor vid Göteborgs universitet/föreståndare, SOM-institutet
Daniel Alexander Jansson, Undersökningsledare, SOM-institutet


Gilla oss på Google+

Tidigare nyheter